FSD3087 Suunta-palvelun ohjaustilanteita sähköpostissa ja chatissa 2013

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Gretschel, Anu (Nuorisotutkimusseura. Nuorisotutkimusverkosto)
  • Nuorisotutkimusseura. Nuorisotutkimusverkosto

Asiasanat

Pelastakaa Lapset ry, ammatinvalinnanohjaus, koulutusvalinnat, nuoret, nuorisotakuu, ohjaus (neuvonta ja opastus), opastus, opintoneuvonta, sähköinen asiointi, tukipalvelut, työllistyminen, työnhaku, työttömyys, verkko-ohjaus, verkkojuttelu

Sisällön kuvaus

Aineistoon on taltioitu Suunta-ohjauspalvelussa käytyjä verkkokeskusteluja, joissa ratkotaan nuorten koulutukseen, työelämään ja elämänhallintaan liittyviä ongelmakohtia yhdessä ohjaajan kanssa. Vuonna 2013 kerätty aineisto koostuu yhteensä 31 sähköpostitse, chatissa ja skypessä käydystä keskustelusta. Suunta-palvelu on Pelastakaa Lapset ry:n tarjoama netissä toimiva anonyymi neuvontapalvelu peruskoulun tai muiden opintojen nivelvaiheessa oleville 15-25-vuotiaille nuorille. Vapaaehtoinen ohjaaja pyrkii tietojensa avulla ohjaamaan nuoren oikeiden palveluiden ja tiedon pariin sekä antamaan kannustusta ja tukea.

Keskustelut ovat hyvin vapaamuotoisia ja etenevät nuoren ehdoilla. Nuoret kysyvät neuvoa muun muassa ammatin valintaan, työpaikan löytämiseen tai opiskeluja koskevaan näköalattomuuteen. Tilanteissa ohjaaja antaa tietoa eri koulutus- ja työvaihtoehdoista, hakuajoista sekä nuorille suunnatuista tukipalveluista. Nuoret hakevat tukea myös muihin elämää rajoittaviin ongelmiin, kuten alhaiseen itsetuntoon ja masennukseen.

Taustatietoina litteraateissa ovat yhteydenpidon päivämäärä, ohjaajan numero ja ohjaustapa. Lisäksi tietoihin on laitettu alkuperäinen tapausnumero, jonka avulla voi yhdistää tapaukset alkuperäiseen julkaisuun (ks. julkaisut).

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.