FSD3088 Luontoharrastus ja yhdistystoiminta: lehtiaineistot 1972-2011

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin) tai alempiin opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Santaoja, Minna (Tampereen yliopisto. Johtamiskorkeakoulu)

Asiasanat

Aamulehti, Ahtialanjärvi, Lempäälän-Vesilahden Sanomat, Tampereen luonnontieteellinen museo, artikkelit (julkaisut), harrastukset, hyönteistiede, järjestöt, järjestötoiminta, kasvitiede, kasvitieteilijät, lintuharrastus, lintutiede, lintutieteilijät, luonnonsuojelu, luonnontieteelliset museot, luontoarvot, luontosuhde, mielipidekirjoitukset, sienestys, sienitiede, vapaa-aika, virkistyskäyttö

Sisällön kuvaus

Aineisto koostuu yleisesti eri luontoharrastuksen muotoja käsittelevistä lehtiartikkeleista. Artikkelit ovat aiheeltaan neljänlaisia: luontohavainnot, luontoharrastukset ja luontotietokannat, lintuvesien kunnostus (pääosin Lempäälän Ahtialanjärveä koskeva), Tampereen luonnontieteellinen museo sekä yleinen luontoharrastaminen. Varhaisimmat artikkelit on julkaistu vuonna 1972 ja uusimmat 2011, mutta suurin osa niistä on julkaistu 1990-luvulla tai sen jälkeen. Minna Santaoja keräsi aineiston ympäristöpolitiikan väitöskirjaansa varten.

Lehtileikkeet vaihtelevat tyyliltään ja ne sisältävätkin uutisten lisäksi mm. pääkirjoituksia ja mielipidekirjoituksia. Uutisen etusivun otsikkoteksti, kuvat tai muut juttuun liittyvät osiot ovat myös usein poimittu mukaan aineistoon. Määrällisesti eniten lehtileikkeitä on Tampereen aluelehdestä Aamulehdestä, toiseksi eniten Lempäälän-Vesilahden Sanomista.

Artikkelit on arkistoitu aiheittain ja lehdittäin niin, että yksi tiedosto sisältää kaikki aihepiirin artikkelit kyseisestä lehdestä. Artikkeleista löytyy yksityiskohtainen listaus aineiston taustatietoa-liitteissä. Jatkokäyttäjälle lehdittäin koostetuista tiedostoista on saatavilla html-hakemisto, joissa kokoelmia voi tarkastella lehden nimen, julkaisuvuoden, aiheen ja niiden sisältämien artikkeleiden lukumäärän mukaan.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.