FSD3092 Tampereen yliopiston opiskelijoiden yhteiskunnalliset arvot 2015

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Avonius, Marja (Tampereen yliopisto. Johtamiskorkeakoulu)
  • Kaunisvaara, Johanna (Tampereen yliopisto. Johtamiskorkeakoulu)
  • Kestilä-Kekkonen, Elina (Tampereen yliopisto. Johtamiskorkeakoulu)
  • Koivisto, Tuomas (Tampereen yliopisto. Johtamiskorkeakoulu)
  • Leinonen, Nelli (Tampereen yliopisto. Johtamiskorkeakoulu)
  • Rantala, Ville (Tampereen yliopisto. Johtamiskorkeakoulu)
  • Ruotsalainen, Taru (Tampereen yliopisto. Johtamiskorkeakoulu)
  • Tiihonen, Aino (Tampereen yliopisto. Johtamiskorkeakoulu)
  • Vahvelainen, Saana (Tampereen yliopisto. Johtamiskorkeakoulu)
  • Westinen, Jussi (Åbo Akademi)

Asiasanat

arvot, asenteet, luottamus, mielipiteet, moraali, opiskelijat, poliittiset asenteet, talouspolitiikka, yleinen mielipide

Sisällön kuvaus

Aineistossa kartoitetaan Tampereen yliopiston opiskelijoiden yhteiskunnallisia arvoja ja asenteita sekä esimerkiksi talouspoliittisia ja moraalisia näkemyksiä. Kysely on toteutettu opiskelijaprojektina osana syventävää maisterivaiheen kurssia.

Kyselyssä tiedusteltiin aluksi poliittista kiinnostusta ja osallistumista sekä demokratian toimivuutta ja luottamusta poliitikkoihin. Lisäksi kysyttiin, mitä puoluetta vastaaja äänestäisi vuoden 2015 eduskuntavaaleissa. Seuraavaksi esitettiin erilaisia Suomea koskevia väittämiä, jotka liittyivät erityisesti vastaajan moraalisiin käsityksiin. Opiskelijoilta kysyttiin muun muassa samaa sukupuolta olevien avioliitosta, valtion sääntelystä, ydinvoimasta, kannabiksen rangaistavuudesta, Euroopan unionista, tuloeroista ja monikulttuurisuudesta. Kyselyssä kartoitettiin myös mielipiteitä koskien toimeentuloa ja sosiaaliturvaa, tasa-arvoa, turvapaikanhakijoita ja maahanmuuttoa, alkoholilainsäädäntöä, verotusta ja fossiilisten polttoaineiden käyttöä.

Taustamuuttujia ovat muun muassa sukupuoli, syntymävuosi, siviilisääty, asumismuoto ja koti- ja asuinpaikka. Lisäksi taustatietoina on kysytty tutkintoa, tieteenalayksikköä, koulutusalaa, ainejärjestöön kuulumista, elämäntilannetta ja taloudellista tilannetta sekä vanhempien äänestyskäyttäytymistä opiskelijan lapsuudessa.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.