FSD3095 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2015

Aineisto on (A) vapaasti käytettävissä ilman rekisteröitymistä (CC BY 4.0).

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Akolahti, Pasi (Nyyti ry)
  • Lindberg, Annina (Nyyti ry)
  • Tuuttila, Leena (Nyyti ry)
  • Savolainen, Minna (Nyyti ry)

Asiasanat

alkoholi (päihteet), alkoholinkäyttö, elämäntilanne, korkeakouluopiskelu, korkeakoulut, muutto, opiskelijaelämä, opiskelijajärjestöt, tutorit, tutorointi

Sisällön kuvaus

Uusien opiskelijoiden kyselyn tarkoituksena on selvittää uusien opiskelijoiden ensikokemuksia opiskelun aloitusvaiheeseen liittyen. Kysely kartoitti asioita, jotka liittyivät mahdolliseen asuinpaikkakunnan muutokseen ja itsenäisen asumisen opetteluun, opiskelujen aloittamiseen, tutoritoimintaan ja opiskelijatapahtumiin. Lisäksi kyselyllä selvitettiin opiskelijoiden valmiuksia ylläpitää toimivaa arkea ja huolehtia omasta hyvinvoinnistaan.

Aluksi kysyttiin omaan asuntoon muuttamiseen ja itsenäiseen asumiseen liittyvistä haasteista sekä millaista lisätukea asumisen suhteen olisi toivottu. Kysyttiin myös miten opintojen aloittaminen oli sujunut, oliko opiskelun alussa saatavilla neuvoja ja opastusta sekä oliko neuvoja ja opastusta tarjoavan tahon löytäminen helppoa tai vaikeaa.

Seuraavaksi kysymykset käsittelivät toimimista opiskelijayhteisössä, tutustumista muihin opiskelijoihin, tutoritoimintaa, opiskelijatapahtumia ja niihin liittyvää alkoholin käyttöä. Lisäksi kysyttiin, miten hyvin opiskelijat kokivat selviytyvänsä elämän eri osa-alueilla ja mitä pidettiin keskeisimpänä haasteena uutena opiskelijana, uudessa elämäntilanteessa.

Taustatietoja olivat sukupuoli, ikä ja opiskelupaikka.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.