FSD3099 Lukiolaisten kokemukset taloustiedon kurssista 2012-2013

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Sutela, Inkeri (Helsingin yliopisto)

Asiasanat

eettisyys, ekologisuus, kansantalous, kestävä kehitys, lukiolaiset, opiskelu, oppikirjat, talouspolitiikka, taloustieto, yhteiskuntaoppi

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa kartoitettiin suomenkielisten lukio-opiskelijoiden mielipiteitä lukion taloustiedon kurssista ja sen aikana käytetyistä oppikirjoista, sekä ajatuksia kurssin suhteesta muun muassa kestävään kehitykseen.

Aluksi vastaajilta kysyttiin kuinka kiinnostuneita he ovat esimerkiksi yhteiskunnallisista asioista tai puoluepolitiikasta yleisesti. Seuraavaksi vastaajilta tiedusteltiin kuinka hyödyllisenä tai mielenkiintoisena he pitivät lukion taloustiedon kurssia kokonaisuudessaan.

Vastaajia pyydettiin arvioimaan kurssin vaikutusta kestävän kehityksen teemojen ymmärtämiseen, sekä myös perusteltua vastausta siihen, onko talouskasvun ja ekologisesti kestävän kehityksen yhdistäminen vastaajan mielestä ylipäätään mahdollista. Seuraavaksi vastaajilta tiedusteltiin mielipiteitä erilaisista väittämistä, kuten ”Talouskasvu on hyvä asia”. Myös mielipiteitä taloustieteilijöiden ja poliitikkojen taloudellisesta päätöksenteosta ja sen toimivuudesta kyseltiin.

Taloustiedon kurssilla käytetystä oppikirjasta sekä opiskelusta kurssin aikana ylipäätään kysyttiin pyytämällä arvioimaan esimerkiksi oppikirjan käytännönläheisyyttä sekä erilaisten näkökulmien määrää. Lopuksi vastaajia pyydettiin arvioimaan, pitäisikö taloustiedon kurssin sisältää esimerkiksi eettistä pohdintaa sekä miettimään, minkälainen taloustiedon kurssin pitäisi heidän mielestään olla.

Taustatietoina tutkimuksessa käytettiin opiskelijan sukupuolta, koulua sekä kurssilla käytetyn oppikirjan nimeä.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.