FSD3107 Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Tampereen kaupunkiseudun nuorisopalvelut
  • Mäki, Elina (Lempäälän kunta)

Asiasanat

elintavat, harrastukset, kiusaaminen, nuorisopalvelut, nuorisotoimi, perhe-elämä, perheenjäsenet, päihteet, taloudellinen tila, vapaa-aika

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa kartoitettiin tietoa yläkouluikäisten nuorten elinympäristöstä, perheestä, kodin ilmapiiristä, hyvinvoinnista, harrastuksista ja kouluun liittyvistä asioista. Tutkimus oli osa "Rajatonta riemua" - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanketta 2013-2016.

Aluksi kysyttiin tietoja perheestä, vanhempien työssä käymisestä sekä perheen taloudellisesta tilanteesta. Lisäksi tiedusteltiin nuoren näkemystä kodin ilmapiiristä kysymällä esimerkiksi tunteeko nuori olonsa turvalliseksi kotona. Vapaa-ajan viettoa selvitettiin esimerkiksi kysymällä aikaa, jonka nuori arvioi viettävänsä ruudun ääressä sekä valitsemalla viisi paikkaa, joissa vastaaja viettää eniten aikaa koulun ulkopuolella. Edelleen kysyttiin nuoren harrastusmahdollisuuksista ja kyvystä harrastaa.

Tutkimuksessa selvitettiin myös nuorten mielikuvia nuorille järjestettävästä toiminnasta. Nuorten tuli arvioida erilaisia nuorisotoimintaa koskevia kysymyksiä janan avulla. Nuorten hyvinvointia ja elämäntapoja tiedusteltiin kysymällä nuorten fyysistä jaksamista sekä nuorten kokemaa kiusaamista. Edelleen kysyttiin päihteiden käytöstä ja sosiaalisesta turvaverkostosta. Lopuksi nuorilta tiedusteltiin parannusehdotuksia nuorisotoimintaan.

Taustamuuttujina oli muun muassa asuinkunta, luokka-aste, sukupuoli ja kotikieli.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.