FSD3108 Tampereen seudun toisen asteen opiskelijoiden poliittinen luottamus 2016

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

 • Aarnio, Anna-Riikka (Tampereen yliopisto. Johtamiskorkeakoulu)
 • Ala-Lahti, Henri (Tampereen yliopisto. Johtamiskorkeakoulu)
 • Elonen, Eeva-Kaisa (Tampereen yliopisto. Johtamiskorkeakoulu)
 • Hakanpää, Lotta (Tampereen yliopisto. Johtamiskorkeakoulu)
 • Ilkka, Sakari (Tampereen yliopisto. Johtamiskorkeakoulu)
 • Järvenreuna, Vera (Tampereen yliopisto. Johtamiskorkeakoulu)
 • Kantola, Petra (Tampereen yliopisto. Johtamiskorkeakoulu)
 • Lehtinen, Sanni (Tampereen yliopisto. Johtamiskorkeakoulu)
 • Tiihonen, Laura (Tampereen yliopisto. Johtamiskorkeakoulu)
 • Bäck, Maria (Tampereen yliopisto. Johtamiskorkeakoulu)
 • Kestilä-Kekkonen, Elina (Tampereen yliopisto. Johtamiskorkeakoulu)
 • Sipinen, Josefina (Tampereen yliopisto. Johtamiskorkeakoulu)
 • Tiihonen, Aino (Tampereen yliopisto. Johtamiskorkeakoulu)

Asiasanat

ammattikoululaiset, arvot, asenteet, lukiolaiset, luottamus, mielipiteet, osallistuminen, poliittinen käyttäytyminen, poliittinen osallistuminen, poliittiset asenteet

Sisällön kuvaus

Aineistossa kartoitetaan Tampereen seudun lukiolaisten ja ammattikoululaisten poliittista luottamusta, poliittista tietämystä ja kiinnostusta sekä yhteiskunnallista osallistumista. Kysely on toteutettu opiskelijaprojektina osana syventävää maisterivaiheen kurssia.

Kyselyn alussa tiedusteltiin opiskelijoiden poliittista kiinnostusta sekä tyytyväisyyttä Suomen hallitukseen ja koulutusjärjestelmään. Seuraavaksi kysyttiin luottamusta eri tahoihin, kuten presidenttiin, hallitukseen, eduskuntaan, poliitikkoihin, oikeuslaitokseen, poliisiin, tiedotusvälineisiin, oppilaskunnan hallitukseen ja yliopistoihin. Opiskelijoilta kysyttiin myös mielipiteitä erilaisiin demokratiaa, päätöksentekoa ja politiikkaa koskeviin väitteisiin. Lisäksi heitä pyydettiin sijoittamaan itsensä ja vanhempansa vasemmisto-oikeisto-akselille sekä tiedusteltiin, mitä puoluetta itse äänestäisi ja mitä puoluetta vanhemmat äänestävät.

Kyselyssä kartoitettiin myös opiskelijoiden mielipiteitä erilaisista yhteiskuntaa koskevista väittämistä, liittyen muun muassa monikulttuurisuuteen, verotukseen, tasa-arvoon, korkeakouluopetuksen maksuttomuuteen, fossiilisten polttoaineiden käyttöön, aborttiin sekä väkivaltarikosten tuomioihin. Lopuksi kysyttiin vielä yhteiskunnallisen osallistumisen muodoista ja sosiaalisesta luottamuksesta.

Taustamuuttujia ovat muun muassa syntymävuosi, sukupuoli, äidinkieli, opiskelupaikka tai -ala, opiskeluvuosi, jatkokouluttautumissuunnitelmat. Taustatietoina on kysytty myös, ovatko vastaaja ja hänen vanhempansa syntyneet Suomessa sekä vastaajan kuulumista etniseen vähemmistöön, uskonnollisuutta, asumismuotoa ja -aluetta, perheen toimeentuloa, vanhempien koulutustasoa sekä peruskoulun päättötodistuksen keskiarvoa.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.