FSD3110 Korkeakoulutettujen naisten kokema parisuhdeväkivalta 2015

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Pitkänen, Maiju (Helsingin yliopisto. Käytännöllisen teologian laitos)

Asiasanat

avustustoiminta, henkisyys, korkeakoulutetut, naiset, pahoinpitely, parisuhdeväkivalta, selviytyminen, toivo, usko, voimaantuminen

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa selvitettiin suomalaisiin korkeakoulutettuihin naisiin kohdistuvan parisuhdeväkivallan muotoja, yleisyyttä ja seurauksia. Lisäksi kyselyllä selvitettiin henkisyyden ja uskon merkitystä voimavarana selviytymisessä väkivaltaisesta suhteesta. Tutkimus tehtiin osana pro gradu-tutkielmaa, sekä on myös osa isompaa kansainvälistä projektia Domestic Violence Met by Educated Women (DVMEW), joka tutkii kumppanuusmaiden kesken korkeasti koulutettuihin naisiin kohdistuvaa perheväkivaltaa. Projekti on Euroopan neuvoston rahoittama Lifelong learning-ohjelmaan kuuluva Grundtvig-oppimiskumppanuushanke.

Kyselyn alussa naisilta kysyttiin yleisesti kysymyksiä heidän mahdollisesti kohtaamastaan väkivallasta esimerkiksi lapsuudessaan omassa, tai muiden perheissä. Tämän jälkeen naisia pyydettiin arvioimaan nykyistä tai viimeisintä parisuhdettaan suhteessa siihen, kokiko nainen olevansa suhteen fyysisesti ja henkisesti vahvempi vai heikompi jäsen, sekä kokiko nainen itsellään olleen suhteessa arvoa. Myös kumppanin koulutustasoa suhteessa vastaajan omaan koulutustasoon tiedusteltiin, sekä suhteen laatua nykyiseen avo- tai aviopuolisoon. Seuraavaksi vastaajilta kysyttiin kuvaavatko erilaiset ominaisuudet, kuten "Hän on mustasukkainen eikä halua minun puhuvan muiden miesten kanssa", vastaajan nykyistä tai viimeisintä kumppania. Naisilta kysyttiin myös kuinka usein kumppani on suhteen aikana esimerkiksi "Vähätellyt sinua" tai "Läimäissyt sinua".

Seuraavaksi naisia, jotka kokivat väkivaltaa nykyisessä suhteessaan, pyydettiin kuvailemaan esimerkiksi ensimmäisiä merkkejä, jotka johtivat vakavimpaan väkivallantekoon häntä kohtaan, sekä omaa tyypillisintä reagointitapaa väkivallanteon hetkellä. Myös muun muassa väkivallantekojen toistuvuutta, omia puolustuskeinoja, väkivallanteoista syntyvistä fyysisistä vammoista, sekä muista tekojen seurauksista, kuten aiheutuiko niistä esimerkiksi "Keskittymisvaikeuksia", tiedusteltiin.

Seuraavaksi kyselyssä tiedusteltiin tarkemmin uskon merkityksestä vastaajan elämässä. Vastaajia pyydettiin kuvailemaan, minkälainen voimavara usko on ollut väkivaltaisessa suhteessa, tai onko sillä ollut haitallisia vaikutuksia parisuhdeväkivallan aikana. Myös muista mahdollisista voimavaroista, sekä hyödyllisimmistä keinoista suhteesta selviytymiseen sekä parisuhdeväkivallan vähentämiseen kysyttiin. Seuraavaksi kyselyssä tiedusteltiin erikseen väkivallasta aiemmassa suhteessa, mutta vastaavin kysymyksin kuin aikaisemmin.

Kysely alkaa vastaajien taustatietojen kartoituksella, jossa pakollisina kysymyksinä ovat naisen siviilisääty sekä koulutustaso. Tämän lisäksi taustamuuttujia on oma sekä lasten ikä, kotitalouteen kuuluvat henkilöt sekä vastaajan taloudellinen itsenäisyys parisuhteessa.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.