FSD3111 Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille 2015

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Tampereen yliopisto. Yliopistopalvelut

Asiasanat

HOPS, kansainvälistyminen, korkeakouluopiskelu, ohjaus (neuvonta ja opastus), opiskelijat, opiskelu, opiskeluympäristö, toimeentulo, tutorointi, yliopistot

Sisällön kuvaus

Tampereen yliopiston toisen vuoden opiskelijoille teetetyssä kyselyssä kerätään tietoa ensimmäisen vuoden opiskelukokemuksista ja kiinnittymisestä opintoihin ja yliopistoon. Vuoden 2015 kysely keskittyi edellä mainittujen lisäksi henkilökohtaisiin opintosuunnitelmiin, opiskelijatuutorointiin, maisterivaiheen opintoihin sekä kansainvälistymiseen osana opintoja.

Kysely aloitettiin arvioimalla erilaisten väittämien paikkansapitävyyttä, kuten ”Opiskelu yliopistossa on vastannut odotuksiani”. Seuraavaksi kyselyssä tiedusteltiin yliopiston järjestämistä orientoivista opinnoista ja kuinka hyödyllisinä niitä pidettiin. Vastaajaa pyydettiin arvioimaan myös muita oman yksikön järjestämiä tapahtumia ja tutkinto-ohjelman tiedotusta.

Seuraavaksi opiskelijoilta kyseltiin odotuksia sekä mielipiteitä opiskelijatuutoroinnista, kuten olivatko he toimineet itse tuutoreina seuraavana vuonna. Lisäksi tiedusteltiin opiskelusta ja opintojen suunnittelusta erilaisten väitteiden ja kysymysten avulla. Edelleen kysyttiin kiinnostusta kansainvälisiin opintoihin ja yliopiston tarjomasta tuesta opinnoissa.

Taustamuuttujina aineistossa ovat luokiteltu ikä, sukupuoli, koulutusala, yksikkö ja suoritetuttujen opintopisteiden määrä. Taustamuuttujat ovat pääosin samoja kaikissa Tampereen yliopiston opiskelijakyselyt -sarjan aineistoissa.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.