FSD3116 Koulun hyvinvointiprofiili 2015-2016: alaluokat 4-6

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Konu, Anne (Tampereen yliopisto. Terveystieteiden yksikkö)

Asiasanat

alakoulu, arvostus, hyvinvointi, ilmapiiri, koettu terveys, koulukiusaaminen, koulun olosuhteet, koulut, koulutyö, luokkayhteisö, opettaja-oppilassuhde, oppilaat, sosiaaliset suhteet, terveydentila, tyytyväisyys, vanhempien tuki

Sisällön kuvaus

Tässä aineistossa tarkastellaan 4-6-luokkalaisten, peruskoulua käyvien oppilaiden hyvinvointia koulussa. Kyselyn teemat ovat koulun olosuhteet, sosiaaliset suhteet, itsensä toteuttamisen mahdollisuudet ja terveydentila. Kysymykset on esitetty väittäminä ja monivalintakysymyksinä. Väittämiä arvioidaan kolmeportaisella asteikolla "samaa mieltä", "ei samaa eikä eri mieltä" ja "eri mieltä".

Koulun olosuhteita kartoittavat kysymykset liittyvät koulun tiloihin ja toimintaan. Oppilailta kysytään esimerkiksi luokkahuoneen koosta, lämpötilasta, wc-tiloista sekä pihan ja koulurakennuksen viihtyisyydestä ja turvallisuudesta. He arvioivat myös oppituntien työrauhaa, lukujärjestystä ja onko terveydenhoitajan luo helppo päästä käymään. Sosiaalisiin suhteisiin liittyvissä väittämissä tarkastellaan luokkakavereiden keskinäisiä suhteita, opettaja-oppilassuhdetta ja vanhempien suhtautumista koulunkäyntiin. Vastaajilta kysytään esimerkiksi ryhmissä työskentelyn onnistumisesta luokassa, luokkakaverien tarjoamasta avusta, opettajien ystävällisyydestä ja vanhempien osallistumisesta koulun vanhempainiltoihin. Lisäksi kartoitetaan, onko vastaajaa kiusattu koulussa kuluvan lukukauden aikana ja onko hän itse osallistunut kiusaamiseen.

Itsensä toteuttamisen mahdollisuuksiin liittyvät väittämät koskevat koulutyötä. Esimerkiksi kokeeko vastaaja, että opettaja kuuntelee hänen mielipiteitään, huomioidaanko oppilaiden mielipiteitä koulun asioissa, huolehtiiko vastaaja kouluasioistaan, pitääkö hän koulutyötä tärkeänä ja saako hän tarvitessaan tukiopetusta. Terveydentilaa koskevissa kysymyksissä vastaaja arvioi onko hänellä ollut erilaisia oireita ja sairauksia (mm. vatsakipu, vaikeudet päästä uneen tai heräileminen öisin, päänsärky, alakuloisuus ja pelko) kuluvan lukukauden aikana.

Taustakysymykset ovat sukupuoli, ikä, luokka-aste ja luokkatunnus.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.