FSD3120 E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat 2016

Tekijät

  • Mikkonen, Paula (Kansalliskirjasto. FinElib)
  • Peltonen, Iina (Kansalliskirjasto. FinElib)

Asiasanat

ammattikorkeakoulukirjastot, ammattikorkeakoulut, e-kirjan lukulaitteet, e-kirjat, kirjastot, korkeakoulukirjastot, korkeakouluopetus, korkeakouluopiskelu, opiskelu, opiskelutekniikka, yliopistokirjastot, yliopistot

Sisällön kuvaus

Kyselyllä kartoitettiin yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden kokemuksia e-kirjojen käytöstä opinnoissa.

Kysymyksillä selvitettiin mm. ovatko korkeakouluopiskelijat lukeneet, lainanneet ja ostaneet opinnoissa tarvittavia e-kirjoja, onko e-kirjoja käytetty osana opetusta, millä laitteilla e-kirjoja on luettu, onko e-kirjojen käytöstä ollut hyötyä opinnoissa ja millaisia e-kirjojen käyttöön liittyviä ongelmia vastaajat ovat kohdanneet. Vastaajia pyydettiin myös kertomaan, millaisia e-kirjojen pitäisi olla, että ne toimisivat hyvin osana opintoja. Kysyttiin myös, kuinka paljon opiskelijat käyttävät aikaa kirjojen lukemiseen.

Taustamuuttujina olivat mm. äidinkieli, opintojen aloitusvuosi, suoritettava tutkinto, oppilaitos ja oppiala.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.