FSD3121 E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016

Tekijät

  • Mikkonen, Paula (Kansalliskirjasto. FinElib)
  • Peltonen, Iina (Kansalliskirjasto. FinElib)

Asiasanat

ammattikorkeakoulukirjastot, ammattikorkeakoulut, e-kirjan lukulaitteet, e-kirjat, kirjastot, korkeakoulukirjastot, korkeakouluopetus, opetus, opetushenkilöstö, yliopistokirjastot, yliopistot

Sisällön kuvaus

Kyselyllä kartoitettiin yliopisto- ja ammattikorkeakouluopettajien kokemuksia e-kirjojen käytöstä opetuksessa.

Kysymyksillä selvitettiin mm. ovatko korkeakouluopettajat lukeneet, lainanneet ja ostaneet opetuksessa tarvittavia e-kirjoja, onko e-kirjoja käytetty osana opetusta, millä perusteilla opetuksessa käytettävät e-kirjat on valittu, millä laitteilla e-kirjoja on luettu, onko e-kirjojen käytöstä ollut hyötyä opetuksessa ja millaisia e-kirjojen käyttöön liittyviä ongelmia vastaajat ovat kohdanneet. Vastaajia pyydettiin myös kertomaan, millaisia e-kirjojen pitäisi olla, että ne toimisivat hyvin osana opetusta.

Taustamuuttujina olivat äidinkieli, oppilaitos ja oppiala.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.