FSD3134 Lapsibarometri 2016

Aineisto on (A) vapaasti käytettävissä ilman rekisteröitymistä (CC BY 4.0).

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Lapsiasiavaltuutetun toimisto

Asiasanat

kiusaaminen, lapset (ikäryhmä), lapsuus, luottamus, perheet, sosiaaliset suhteet, tunteet, vanhemmat

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa kartoitettiin 6-vuotiaiden lasten kokemuksia luottamuksesta. Luottamusta tarkasteltiin muun muassa ihmissuhteiden ja tunteiden näkökulmasta. Ihmissuhteisiin liittyen lapsilta kysyttiin kavereiden määrää, kokemuksia siitä, missä on hyvä ja kuuntelevatko vanhemmat ja päiväkodin aikuiset lasta. Lisäksi tiedusteltiin, saako lapsi kehuja ja kysyykö hän vieraalta aikuiselta apua, jos joutuu kaupassa eroon vanhemmistaan. Kysyttiin myös lapsen näkemyksiä kiusaamisesta ja perheen kanssa vietetystä ajasta.

Tunteisiin liittyen kartoitettiin lapsen kokemuksia tilanteista ja asioista, jotka tekevät hänet iloiseksi tai surulliseksi. Lopuksi lapselta kysyttiin vielä, mitä hän kertoisi ulkomaalaiselle Suomesta. Aineiston taustamuuttujia ovat lapsen ikä, maakunta ja suuralue, huoltajien ja lasten määrä taloudessa, isän ja äidin koulutustaso, talouden vuositulot sekä lapsen päiväkotitausta. Lisäksi aineistossa on painomuuttuja, jolla on painotettu vastaajajoukko valtakunnallisesti edustavaksi sukupuolen ja asuinalueen mukaan.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.