FSD3134 Lapsibarometri 2016

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Suuralue

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Helsinki-Uusimaa 1 126
Etelä-Suomi 2 77
Länsi-Suomi 3 108
Pohjois- ja Itä-Suomi 4 103
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 414
maksimi 4
minimi 1
keskiarvo 2.45
keskihajonta 1.165

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.