FSD3134 Lapsibarometri 2016

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Missä asioissa olet hyvä? Luokitellut vastaukset

2. maininta

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Käsityöt/askartelu/piirtäminen 1 32
Lukeminen/kirjoittaminen 2 14
Läksyjen/tehtävien teko 3 4
Matikka/äidinkieli/englanti 4 6
Legoilla rakentaminen 5 15
Laulaminen/soittaminen 6 10
Pelaaminen/leikkiminen 7 25
Liikunta/urheilu 8 63
Kotityöt/auttaminen 9 10
Kaikki asiat/kaikessa 10 2
Muu 11 18
EOS 12 0
Itsestä huolehtiminen 13 3
SYSMISS 212
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 202
maksimi 13
minimi 1
keskiarvo 6.22
keskihajonta 3.221

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.