FSD3134 Lapsibarometri 2016

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Missä asioissa olet hyvä? Luokitellut vastaukset

3. maininta

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Käsityöt/askartelu/piirtäminen 1 7
Lukeminen/kirjoittaminen 2 4
Läksyjen/tehtävien teko 3 1
Matikka/äidinkieli/englanti 4 2
Legoilla rakentaminen 5 10
Laulaminen/soittaminen 6 7
Pelaaminen/leikkiminen 7 9
Liikunta/urheilu 8 9
Kotityöt/auttaminen 9 10
Kaikki asiat/kaikessa 10 0
Muu 11 7
EOS 12 0
Itsestä huolehtiminen 13 2
SYSMISS 346
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 68
maksimi 13
minimi 1
keskiarvo 6.56
keskihajonta 3.121

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.