FSD3134 Lapsibarometri 2016

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Missä asioissa olet hyvä? Luokitellut vastaukset

4. maininta

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Käsityöt/askartelu/piirtäminen 1 2
Lukeminen/kirjoittaminen 2 2
Läksyjen/tehtävien teko 3 0
Matikka/äidinkieli/englanti 4 0
Legoilla rakentaminen 5 1
Laulaminen/soittaminen 6 0
Pelaaminen/leikkiminen 7 5
Liikunta/urheilu 8 2
Kotityöt/auttaminen 9 1
Kaikki asiat/kaikessa 10 0
Muu 11 2
EOS 12 0
Itsestä huolehtiminen 13 0
SYSMISS 399
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 15
maksimi 11
minimi 1
keskiarvo 6.20
keskihajonta 3.321

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.