FSD3134 Lapsibarometri 2016

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Kuuntelevatko päiväkodin aikuiset, jos sinulla on asiaa?

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Kyllä 1 377
Ei 2 8
En osaa sanoa 3 29
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 414
maksimi 3
minimi 1
keskiarvo 1.16
keskihajonta .524

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.