FSD3134 Lapsibarometri 2016

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Kertoisitko, mitä sinun mielestäsi kiusaaminen on? Luokitellut vastaukset

1. maininta

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Haukkuminen/lällättely 1 35
Ärsyttäminen/häiritseminen 2 33
Ei oteta leikkiin mukaan 4 14
Fyysinen kiusaaminen/satuttaminen 5 147
Tavaroiden vieminen/rikkominen 6 12
Huono/paha asia/tuntuu pahalta 7 81
Muu 8 22
EOS 9 70
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 414
maksimi 9
minimi 1
keskiarvo 5.64
keskihajonta 2.387

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.