FSD3134 Lapsibarometri 2016

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Kertoisitko, mitä sinun mielestäsi kiusaaminen on? Luokitellut vastaukset

3. maininta

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Haukkuminen/lällättely 1 4
Ärsyttäminen/häiritseminen 2 4
Ei oteta leikkiin mukaan 4 3
Fyysinen kiusaaminen/satuttaminen 5 3
Tavaroiden vieminen/rikkominen 6 4
Huono/paha asia/tuntuu pahalta 7 0
Muu 8 2
EOS 9 0
SYSMISS 394
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 20
maksimi 8
minimi 1
keskiarvo 3.95
keskihajonta 2.328

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.