FSD3134 Lapsibarometri 2016

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Kertoisitko, mitä sinun mielestäsi kiusaaminen on? Luokitellut vastaukset

4. maininta

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Haukkuminen/lällättely 1 1
Ärsyttäminen/häiritseminen 2 1
Ei oteta leikkiin mukaan 4 0
Fyysinen kiusaaminen/satuttaminen 5 0
Tavaroiden vieminen/rikkominen 6 0
Huono/paha asia/tuntuu pahalta 7 0
Muu 8 0
EOS 9 0
SYSMISS 412
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 2
maksimi 2
minimi 1
keskiarvo 1.50
keskihajonta .707

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.