FSD3141 Niin kasaria! -kirjoituskilpailu 2015

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin) tai alempiin opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS)
  • Karonen, Petri (Jyväskylän yliopisto. Historian ja etnologian laitos)

Asiasanat

heavy metal, muistot, musiikki, musiikkielämä, musiikkikulttuuri, musiikkimaku, musiikkiteknologia, muusikot, nuoruus, popmusiikki, populaarimusiikki, punk rock, rock, yhtyeet

Sisällön kuvaus

Aineistossa vastaajat ovat kirjoittaneet nuoruudestaan 1980-luvulla. Tärkeässä roolissa on 80-luvun musiikki ja sen vaikutus arkeen, harrastuksiin ja pukeutumiseen. Kirjoittajat kertovat siitä, missä ja miten he ovat musiikkia kuunnelleet, mistä yhtyeistä ja artisteista he pitivät eniten ja mitä musiikki ylipäätään heille tuolloin merkitsi.

Kirjoituksissa kerrotaan laajoista fanikulttuureista, jotka vallitsivat useiden artistien ja yhtyeiden ympärillä. Kirjoittajat kertovat myös 80-luvun pukeutumistyyleistä, musiikkilehdistä ja muista tavaroista, joissa musiikkimaku näkyi. Monet kertovat myös siitä, miten musiikkimaku on muuttunut vuosien kuluessa.

Aineisto sisältää n. 60 kirjoitusta. Kaksi vastaajaa on liittänyt kirjoitukseensa myös valokuvia. Keruun järjestivät Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitoksen koordinoima Niin kasaria -tutkimusohjelma, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ja Svenska litteratursällskapet i Finland.

Vastaajien taustatietoja ovat ikä, sukupuoli, ammatti ja asuinpaikka. Aineistosta on tehty jatkokäyttäjälle html-versio, jonka hakemiston avulla kirjoituksia on helppo selata.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.