FSD3149 ISSP 2016: valtion tehtävät V: Suomen aineisto

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • International Social Survey Programme (ISSP)
  • Melin, Harri (Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö)

Asiasanat

julkinen valta, julkiset menot, julkiset palvelut, kansallinen turvallisuus, korruptio, maahanmuutto, oikeusjärjestelmät, poliittinen päätöksenteko, talouspolitiikka, tehtävät, terrorismi, vaikutusvalta, valtio, vastuu, verotus, ääriliikkeet

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa selvitetään käsityksiä julkisesta vallasta ja vallankäyttäjistä sekä siitä, mikä yhteiskunnassa on oikein ja mikä väärin. Lisäksi tutkitaan, miten vastaajat kokevat omat mahdollisuutensa kansalaisina sekä selvitetään suomalaisten suhtautumista työhön.

Valtion tehtäviin liittyvät kysymykset koskivat aluksi lain noudattamista, protestointia maan hallitusta vastaan sekä suhtautumista ääriliikkeisiin. Seuraavaksi pyydetiin mielipiteitä käytettävistä talouspoliittisista keinoista ja julkisten varojen käytöstä. Kysyttiin myös, millaisista asioista julkisen vallan pitäisi olla vastuussa ja kenen tulisi järjestää palveluja kansalaisille.

Seuraavaksi haluttiin tietää, millä tahoilla on eniten ja millä toiseksi eniten vaikutusvaltaa Suomen hallituksen toimiin ja päätöksiin. Kysyttiin myös, millaiset oikeudet viranomaisilla pitäisi olla kansalaisten valvonnassa ja mihin toimenpiteisiin heillä pitäisi olla oikeus kansallisen turvallisuuden perusteella.

Lopuksi kysymykset käsittelivät politiikkaa ja poliittista kiinnostuneisuutta, verotuksen tasoa, suuryritysten toimintaa sekä poliitikkojen ja virkamiesten sekaantumista korruptioon. Pyydettiin myös mielipidettä siitä, kuinka hyvin hallitus on onnistunut tietyissä asioissa ja esitettiin maahanmuuttoa koskevia väittämiä.

Taustatietoina kysyttiin mm. sukupuoli, syntymävuosi, kotitalouden koko, koulutus, työelämään osallistuminen, ammatti, elinkeino tai toimiala, säännöllinen viikoittainen työaika, ammattiasema, esimiesasema, työnantaja (yksityinen/julkinen sektori), ammattiliiton jäsenyys, äänestyskäyttäytyminen, uskonnollisuus, tulot sekä vastaajan asuinaluetta kuvaavia tietoja.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.