FSD3151 Lapsiperheiden avuntarpeet 2014

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

  • Aineistoon ei liity muita kuvailevia tiedostoja

Tekijät

  • Lastensuojelun keskusliitto
  • Taloustutkimus Oy

Asiasanat

avuntarve, jaksaminen, julkiset palvelut, järjestötoiminta, kasvatus, lapsilähtöisyys, lapsiperheet, palveluntuottajat, perhepolitiikka, sosiaaliset verkostot, tukimuodot, vanhemmuus, verkkopalvelut

Sisällön kuvaus

Kyselyssä kartoitettiin lapsiperheiden käyttämiä tukimuotoja ja avuntarpeita. Kysymykset koskivat tuen lähteitä, perheiden jaksamista, järjestöjen ja muiden sektoreiden roolia yhteiskunnassa palvelujen tuottajina, lapsivapaita palveluita ja internetiä tiedon ja tuen lähteenä.

Alussa kyselyssä tiedusteltiin järjestötoimintaan osallistumista ja keneltä perhe ottaisi mieluiten vastaan palveluita eri asioissa, kuten kilpailullisessa harrastustoiminnassa tai terapiassa. Perheeltä tiedusteltiin myös, keneltä tukea on saanut viimeisen vuoden sisällä. Seuraavaksi vastaajalle esitettiin erilaisia perheen ongelmatilanteita ja kysyttiin, keneltä ottaisi mieluiten apua vastaan mainituissa tilanteissa, joista esimerkkeinä: epäily oman lapsen tekemästä ilkivallasta tai keskusteluavun tarve vanhempana jaksamiseen.

Seuraavaksi vastaajalle esitettiin erilaisia ominaisuuksia ja kysyttiin liittäisikö hän piirteen vahvimmin kuntaan, järjestöön, seurakuntaan vai yritykseen. Lisäksi vastaajalle esitettiin väitteitä eri palveluntuottajia ja vanhemmuutta koskien, kuten: saan julkisissa palveluissa vastinetta rahoilleni tai vanhemmuuteen on vaikea saada tukea. Lopuksi kyselyssä tiedusteltiin, missä asioissa perhe on hakenut tietoa internetistä, ja miten vastaaja suhtautuu lapsivapaisiin palveluihin, kuten lapsivapaisiin lentoihin tai hotelleihin. Vastaajalta kysyttiin vielä, onko Emma&Elias-logo heille tuttu.

Taustamuuttujina aineistossa ovat sukupuoli, syntymävuosi, asuinlääni, asuinpaikkakunta, koulutustaso, ammatti, työsuhde, perhetyyppi, kotona-asuvien lasten ikä ja määrä, kotitalouden koko ja yhteenlasketut bruttotulot.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.