FSD3154 Lasten kuritusväkivalta: kesä 2006

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Sariola, Heikki (Lastensuojelun keskusliitto)

Asiasanat

kasvatus, kuritus, lapset (perheenjäsenet), lastensuojelu, pahoinpitely, perheväkivalta, vanhemmat, väkivalta

Sisällön kuvaus

Aineisto on osa Lastensuojelun keskusliiton tekemää lapsiin kohdistuvan kuritusväkivallan ja siihen liittyvien asenteiden kehitystä seuraavaa tutkimusta. Aineistonkeruu toteutettiin kesällä 2006 henkilökohtaisina haastatteluina osana Taloustutkimuksen kuukausittain tekemää Omnibus-tutkimusta.

Tutkimuksessa selvitettiin, onko vastaajien mielestä lasten ruumiillinen kuritus ainakin poikkeustapauksissa hyväksyttävä kasvatuskeino. Vanhemmilta kysyttiin, ovatko he käyttäneet omien lastensa kasvatuksessa tukistamista, läimäytystä, piiskaa, sormille näpäytystä tai nipistystä. Lasten hankkimista aikovilta sen sijaan tiedusteltiin, uskovatko he käyttävänsä ruumiillista kuritusta kasvattaessaan lapsiaan. Vastaajia pyydettiin myös erittelemään, ovatko esimerkiksi lapsen tukistaminen, ravistelu, läimäyttäminen, nälviminen, vakava puhuttelu tai lapsen seisottaminen nurkassa ruumiillista kuritusta, pahoinpitelyä vai ei kumpaakaan. Lisäksi kysyttiin muun muassa, onko vastaajia kuritettu ruumiillisesti lapsuudessa, miten vastaajat toimivat, jos havaitsevat lähipiirissään käytettävän fyysistä väkivaltaa lapsia kohtaan sekä ovatko vastaajat huomanneet tiedotusvälineissä lasten ruumiillista kuritusta koskevia juttuja tai kampanjoita.

Taustatietoina ovat muun muassa vastaajan sukupuoli, ikä, asuinpaikka, koulutus, ammatti, siviilisääty, elämäntilanne, kotona asuvien lasten iät ja lukumäärä sekä perheen tuloluokka.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.