FSD3171 Suomi 2009: kulutus ja elämäntapa

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Koivula, Aki (Turun yliopisto. Sosiaalitieteiden laitos)
  • Räsänen, Pekka (Turun yliopisto. Sosiaalitieteiden laitos)
  • Sarpila, Outi (Turun yliopisto. Sosiaalitieteiden laitos)
  • Erola, Jani (Turun yliopisto. Sosiaalitieteiden laitos)

Asiasanat

elintaso, elämäntapa, hyvinvointi, kulutus, riskit, sukupolvet, teknologia, turvallisuus, varallisuus, velkaantuminen

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten kulutustottumuksia ja elämäntapoja. Lisäksi käsiteltiin paljon turvallisuuskysymyksiä ja kaikkiin edellä mainittuihin teemoihin liittyviä asenteita.

Vastaajilta kysyttiin heidän käsitystään omasta elintasosta ja kulutuksestaan (esim. taloudellinen tilanne, kulutusmahdollisuudet, yleinen hyvinvointi). Heitä pyydettiin samojen kysymysten avulla myös vertaamaan nykyistä tilannettaan viiden vuoden takaiseen sekä viiden vuoden päähän. Lisäksi vastaajia pyydettiin vertailemaan kulutustaan 'keskiarvokuluttajaan' sekä arvioimaan erilaisten keinojen käyttöään taloudellisesti tiukoissa tilanteissa (esim. lisätöiden tekeminen, lisälainan ottaminen). Vastaajia pyydettiin arvioimaan erilaisten kulutushyödykkeiden välttämättömyyttä itsellensä.

Kulutukseen ja elämäntapaan liittyviä asioita selvitettiin väitelauseiden avulla, kuten 'Käyn paljon ulkona syömässä'. Toimintaa arkielämässä tiedusteltiin kuvitteellisten tilanteiden avulla, joihin tuli ottaa kantaa valmiiksi annettujen väitelauseiden avulla. Lisäksi tiedusteltiin vastaajien kokemusta yhteenkuuluvuudesta erilaisiin ryhmiin ja yhteisöihin (esim. perhe, kaupunki, seurakunta). Edelleen kysyttiin vastaajien käsitystä erilaisista riskeistä ja turvallisuudesta sekä tiedusteltiin vastaajien lainojen määriä ja maksuhäiriöitä.

Taustamuuttujia olivat sukupuoli, syntymävuosi, asuinalue, siviilisääty, kotitalouden henkilöiden määrä, lasten määrä, koulutus, yhteiskuntaluokka, pääasiallinen toiminta, puoluekanta, oma ammatti, työsuhteen laatu, vanhempien ammatit ja yhteiskuntaluokka sekä lainojen määrä.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.