FSD3180 Sateenkaariperheiden äitien kokemukset parisuhteen päättymisestä 2016

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin) tai alempiin opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Jauhiainen, Iida (Helsingin yliopisto. Sosiaalityö)

Asiasanat

biseksuaalit, elämänmuutokset, eroaminen (ihmissuhteet), homoseksuaalit, lapsen huolto, lapset (perheenjäsenet), lesbot, parisuhde, perheensisäinen adoptio, perheet, rekisteröity parisuhde, sateenkaariperheet, seksuaalivähemmistöt, vanhemmuus

Sisällön kuvaus

Aineisto kattaa seitsemän sateenkaariperheen äidin haastattelut, jotka käsittelevät kokemuksia parisuhteen päättymisestä. Haastatteluiden teemat liittyvät parisuhteen päättymisen tuomiin muutoksiin lasten elämäntilanteeseen sekä haastateltavan omaan vanhemmuuteen.

Haastateltavat kertovat muun muassa siitä, millaista arki oli parisuhteessa, miten ero tapahtui ja miten se vaikutti arjen käytäntöihin. Lapsien osalta haastateltavat kertovat huoltajuusjärjestelyistä sekä siitä, miten he ajattelevat lasten kokeneen eron. Myös esimerkiksi äitiyslakiin otetaan kantaa.

Taustamuuttujia haastatteluissa ovat haastattelupäivämäärä, haastateltavan sukupuoli sekä haastateltavan asuinpaikka. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja on helppo selata.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.