FSD3186 Asukasbarometri 2016

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Strandell, Anna (Suomen ympäristökeskus (SYKE))

Asiasanat

alueelliset erot, asuinalueet, asuinympäristö, asukkaat, asuminen, palvelut, sosiaalinen ympäristö, viihtyisyys, virkistysalueet, väestöryhmät

Sisällön kuvaus

Asukasbarometri 2016 on kyselytutkimus suomalaisten asuinympäristöjen laadusta ja asumistoiveista yli 10 000 asukkaan taajamissa. Tutkimuksessa selvitettiin kaupunkimaisten asuinalueiden toimivuutta, asumisviihtyvyyttä sekä asumistyytyväisyyttä. Lisäksi tutkimuksessa oli kiinnostuttu taajamissa asuvien asumispreferensseistä, asumistoiveista ja kriteereistä, jotka vaikuttavat asumisvalintojen taustalla.

Aluksi tutkimuksessa tiedusteltiin kotitalouden henkilömäärää, tuloja, pinta-alaa sekä asuintalon tyyppiä. Lisäksi kysyttiin kodin ulkopuolella yöpymisen määrästä sekä tyytyväisyydestä erinäisiin tekijöihin asuinympäristössä, kuten peruskoulu- ja joukkoliikennepalveluihin. Edelleen tiedusteltiin asuinympäristön miellyttävyyttä kysymällä mm. pyöräilymahdollisuuksista, liikenneturvallisuudesta ja lähikaupoista.

Kyselyssä selvitettiin myös minkälaisia palveluja ja liikuntapalveluja asukkaat mahdollisesti haluaisivat asuinalueelleen. Tutkimuksessa oltiin kiinnostuneita myös työmatkan pituudesta ja kestosta. Lisäksi vastaajia pyydettiin valitsemaan asuinalueen tärkeimmät viihtyvyys- ja epäviihtyvyystekijät. Lopuksi kysyttiin minkälaiseen taloon ja asuinalueelle vastaajat haluaisivat muuttaa ja mitä asioita vastaajat pitäisivät tärkeinä asuinalueen valinnassa.

Taustamuuttujina ovat mm. kieli, ikä, sukupuoli, perhetyyppi, maakunta, asumisväljyys ja taajaman kokoluokitus.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.