FSD3213 European Values Study 2017: Suomen aineisto

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • European Values Study Group

Asiasanat

arvot, avioliitto, demokratia, etiikka, kasvatus, luottamus, maahanmuutto, moraali, onnellisuus, parisuhde, poliittinen osallistuminen, poliittiset asenteet, poliittiset järjestelmät, tasa-arvo, työ, uskonnollisuus, ympäristönsuojelu, äänestäminen

Sisällön kuvaus

Suomen European Values Study 2017 -aineisto on väestötutkimus, joka kartoittaa monipuolisesti suomalaisten moraalisia, uskonnollisia, yhteiskunnallisia ja sosiaalisia asenteita sekä arvoja. Kyselyssä käsitellään muun muassa eri ihmisryhmien välistä tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä uskonnollista käyttäytymistä, demokratiaa ja kansalaisuutta.

Kyselyn aluksi vastaajalta tiedustellaan hänelle tärkeimpiä asioita elämässä sekä subjektiivisia kokemuksia onnellisuudestaan ja terveydentilastaan. Seuraavaksi kysytään järjestötoimintaan osallistumisesta ja luottamuksesta sekä ennakkoluuloista eri ihmisryhmien välillä. Tästä seuraa väittämät työnteosta. Vastaajalta tiedustellaan mm. mitkä ovat hänelle tärkeimpiä asioita työssä ja miten suhtautuu työttömyyteen.

Seuraavat kysymykset koskevat uskonnollista käyttäytymistä, parisuhdetta ja perhe-elämää. Vastaajalta kysytään uskontokuntiin kuulumisesta ja sisältyykö hänen elämäänsä uskonnollisia tapoja, kuten rukoilua ja kirkossa käyntiä. Edelleen kysytään parisuhteen onnistumiseen vaikuttavista tekijöistä, uskosta avioliittoinstituutioon, sukupuolten välisestä työnjaosta ja tasa-arvosta sekä siitä, mitkä ovat lasten toivottavimpia ominaisuuksia.

Seuraavat kysymykset koskevat poliittisia asenteita ja käyttäytymistä, kansanvaltaa ja yhteiskunnan järjestystä. Vastaajalta tiedustellaan osallistumisesta politiikkaan, yksilön ja yhteiskunnan vastuunjaosta, suhtautumisesta vapaisiin markkinoihin ja yhteiskunnan tulevaisuuden kannalta tärkeimmistä asioista. Seuraavaksi vastaajalta kysyttiin luottamuksesta eri yhteiskunnan instituutioihin ja demokratiasta. Esimerkiksi vastaajalta tiedusteltiin, mitkä ovat välttämättömiä demokratian ominaisuuksia ja miten arvioi demokratian toteutumista Suomessa tällä hetkellä.

Kyselyn lopussa kysymykset koskevat eri asioiden, kuten prostituution ja kuolemanrangaistuksen hyväksyttävyyttä, alueellista identiteettiä ja sen määrittelemistä, vaalikäyttäytymistä ja suhtautumista maahanmuuttajiin. Vastaajalle esitettiin lopussa myös väitteitä liittyen ympäristöasioihin, viranomaisten oikeuksista kansalaisten tietoihin ja sosiaaliseen vastuunkantoon läheisistä ja tuntemattomista.

Aineistossa on runsaasti taustamuuttujia, kuten vastaajan ikä, sukupuoli, siviilisääty, syntymämaa, lasten lukumäärä, koulutus, pääasiallinen toiminta, tulot ja vanhempien koulutukset. Kyselyssä on tietoja myös vastaajan puolisosta.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.