FSD3221 Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely 2017

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Mäki, Kati (Tampereen yliopisto. Kirjasto)
  • Huuskonen, Saila (Tampereen yliopisto. Kirjasto)
  • Leppänen, Sari (Tampereen yliopisto. Kirjasto)
  • Toikko, Tomi (Tampereen yliopisto. Kirjasto)

Asiasanat

arkistointi, avoin tieto, datapolitiikka, julkaisuarkistot, open access, palvelutarpeet, rinnakkaisjulkaiseminen, sähköiset julkaisut, tieteellinen julkaisutoiminta, tietoarkistot, tietokannat, tutkijuus, tutkimus, tutkimusaineisto

Sisällön kuvaus

Avoin tiede –kyselyssä kartoitettiin Tampereen yliopiston tutkijoiden näkemyksiä avoimesta julkaisemisesta ja tutkimusaineiston avaamisesta. Kyselyssä pyrittiin selvittämään, millaisia avoimuuden käytäntöjä Tampereen yliopistossa on ja miten tähän liittyviä palveluja tulisi kehittää.

Kyselyn alussa selvitettiin näkemyksiä avoimesta julkaisemisesta kysymällä rinnakkaistallentamiseen tai avoimeen julkaisemiseen kannustavia syitä. Lisäksi kysyttiin, mikä estää julkaisujen rinnakkaistallentamisen yliopiston TamPub-julkaisuarkistoon ja onko tutkimusjulkaisun avoimesta julkaisemisesta maksettu.

Tutkimusaineiston avaamista kartoitettiin tiedustelemalla, mitä digitaaliselle aineistolle tapahtuu tutkimuksen päätyttyä ja kysyttiin mihin data-arkistoihin tai palveluihin tutkimusaineistoa on tallennettu. Lisäksi selvitettiin syitä ja esteitä tutkimusaineiston avaamiselle ja kysyttiin, onko vastaaja käyttänyt muiden avaamaa tai jakamaa tutkimusaineistoa. Lopuksi tiedusteltiin palveluntarpeita tutkimusaineiston hallintaan ja avaamiseen sekä avoimeen julkaisemiseen.

Taustamuuttujina olivat tiedekunta/yksikkö, tutkijanuran vaihe ja työskentelytapa.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.