FSD3241 Sukupuolen merkitys perusopetuksessa 2018

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Niemelä, Kaisa (Tampereen yliopisto)

Asiasanat

koulut, opettajat, opetus, peruskoulu, perusopetus, seksuaalikasvatus, sukupuoli-identiteetti, sukupuolierot, sukupuolineutraalius, sukupuoliroolit

Sisällön kuvaus

Aineisto sisältää opettajien kirjoituksia sukupuolen merkityksestä opetustyössä.

Vastaajia pyydettiin kirjoittamaan vapaita tekstejä annetusta aiheesta. Osallistujille annettiin myös apukysymyksiä. Apukysymyksissä kysyttiin esimerkiksi sitä, miten sukupuoli vastaajan mielestä näkyy kouluarjessa ja tuottaako sukupuoli eriarvoisuutta koulussa. Lisäksi ohjeistettiin pohtimaan sitä, edistääkö vastaaja jollakin tavalla itse sukupuolista tasa-arvoa opetustyössään, tai kokeeko hän ylipäätään tarpeelliseksi huomioida tai pohtia sukupuolen merkitystä omassa opetuksessaan. Yhdessä apukysymyksessä pyydettiin myös kertomaan omista näkemyksistään liittyen feminismiin.

Taustatietona kysyttiin sukupuolta, ikäryhmää sekä sitä, toimiiko luokanopettajana vai aineenopettajana.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.