FSD3248 Luterilaisuuskysely 2017

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Salomäki, Hanna (Kirkon tutkimuskeskus)
  • Ketola, Kimmo (Kirkon tutkimuskeskus)

Asiasanat

Jumala, evankelis-luterilainen kirkko, jumalanpalvelus, kirkon jäsenyys, kristillisyys, luterilaisuus, rukoileminen, usko, uskonnollisuus

Sisällön kuvaus

Tutkimuksella selvitettiin suomalaisten ajatuksia luterilaisuudesta. Vastaajille esitettiin ensin uskontoa ja elämänkatsomusta koskevia väittämiä. Tämän jälkeen kysyttiin, olivatko vastaajat havainneet luterilaisen kirkon reformaation merkkivuoteen liittyviä teemoja eri yhteyksissä ja oliko merkkivuoden vietto tuonut uusia ajatuksia reformaation ja luterilaisuuden merkityksestä suomalaiseen kulttuuriin.

Tämän jälkeen tiedusteltiin, kuuluvatko vastaajat kirkkoon tai muuhun uskonnolliseen yhdyskuntaan, kuinka usein he osallistuvat jumalanpalveluksiin, kuinka usein rukoilevat ja uskovatko he Jumalan olemassaoloon.

Taustamuuttujina ovat sukupuoli, ikäryhmä, suuralue, perheen elämänvaihe, asuinpaikkakunnan tyyppi, ammattiryhmä, kotitalouden tuloluokka, koulutus, sosiaalisen median kanavien käyttö ja esimiesasema.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.