FSD3253 Vapaaehtoistyö Suomessa 2018

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Kansalaisareena ry
  • Taloustutkimus Oy
  • Opintokeskus Sivis
  • Kirkkohallitus

Asiasanat

ajankäyttö, asenteet, taidot, työn sisältö, vapaaehtoistehtävät, vapaaehtoistyö, vapaaehtoisuus

Sisällön kuvaus

Aineisto käsittelee vapaaehtoistyötä Suomessa. Tutkimuksen on toteuttanut Taloustutkimus Kansalaisareenan, Opintokeskus Siviksen ja Kirkkohallituksen toimeksiannosta.

Tutkimuksen alussa kartoitettiin, kuinka monta tuntia vapaaehtoistyötä vastaaja on tehnyt eri toimialoilla, liittyen muun muassa liikuntaan ja urheiluun, vertaistukeen ja ikäihmisiin. Tuntimääriä pyydettiin arvioimaan sekä viimeisen neljän viikon ajalta että viimeksi kuluneen vuoden ajalta. Lisäksi oltiin kiinnostuneita siitä, millaista vapaaehtoistyö oli kestoltaan, kuinka säännöllistä se oli, missä se tapahtui ja oliko se jonkun järjestön organisoimaa. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös, millaisia työtehtäviä vapaaehtoistyö on sisältänyt. Vastausvaihtoehtoina olivat muun muassa auttaminen, luottamustehtävät, ryhmän ohjaaminen, siistimistehtävät ja talkootyöt.

Seuraavaksi tiedusteltiin vastaajien mielipiteitä erilaisia väittämiä kohtaan, jotka käsittelivät näkemyksiä vapaaehtoistyöstä. Kysyttiin muun muassa tuen tarpeesta vapaaehtoistyössä ja kiinnostuksesta kokeilla vapaaehtoistyötä työaikana tai osana opintoja, mikäli tämä olisi mahdollista. Lisäksi kysyttiin internetissä olevien vapaaehtoistyön hakukoneiden käytöstä. Tutkimuksessa kartoitettiin myös syitä siihen, miksi vastaaja ei ollut osallistunut vapaaehtoistyöhön. Lopuksi vapaaehtoistyötä tehneiltä kysyttiin, mitä he olivat oppineet vapaaehtoistoiminnassa. Vastausvaihtoehtoina olivat muun muassa vuorovaikutus-, esiintymis- ja ongelmanratkaisutaidot.

Taustamuuttujia ovat sukupuoli, ikä, ammatti, talouden tyyppi, kotona olevien alle 18-vuotiaiden lasten iät ja lukumäärä, tuloluokka, ruokakunnan koko, koulutus, asunnon tyyppi, puoluekanta, tietoa talouden eniten ansaitsevasta henkilöstä sekä erilaiset aluemuuttujat kuten maakunta, asukasmäärä ja tilastollinen kuntaryhmitys.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.