FSD3254 Kansalaisturvallisuus 2015

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Kekki, Tuula (Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK))

Asiasanat

hyvinvointi, julkiset palvelut, luottamus, oikeudenmukaisuus, perusturvallisuus, turvallisuus, turvattomuus, uhkakuvat, vakuutus, yhteiskunta, yleinen järjestys

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa kartoitetaan Suomen kansalaisten näkemyksiä ja mielipiteitä turvallisuudesta. Tutkimuksen on toteuttanut Suomen Kyselytutkimus Oy vuonna 2015 ja kysely on laadittu yhteistyössä Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) ja Suomen Kyselytutkimus Oy:n kesken.

Aluksi kyselyssä kerättiin tietoja vastaajien henkilökohtaisesta hyvinvoinnista ja voimavaroista. Näitä aiheita selvitettiin kartoittamalla tekijöitä, jotka tuovat vastaajille turvaa, vastaajien sosiaalisia suhteita ja tukiverkostoja, luottamusta toisiin ihmisiin ja avun saamiseen. Seuraavaksi kyselyssä kartoitettiin vastaajien varautumista erilaisiin uhkiin ja häiriötilanteista selviytymistä. Näitä asioita selvitettiin kysymyksillä kotitalouden selviytymisestä erilaisissa poikkeustilanteissa ja vakuutukseen liittyen.

Tämän jälkeen vastaajilta kysyttiin näkemyksiä yhteiskunnan turvallisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen liittyen erilaisten mielipidekysymysten avulla. Mielipidekysymykset mittasivat politiikan hyväksyttävyyttä, turvallisuustekijöitä, turvattomuustekijöitä, oman asuinalueen turvallisuuden tunnetta ja pienten lasten sekä vanhusten suurimpia turvattomuustekijöitä. Lopuksi kyselyssä selvitettiin mielipiteitä julkisesti rahoitettujen palveluiden maksullisuudesta.

Taustamuuttujina aineistossa ovat vastaajan asuinpaikka, asuinkunta, ikä, sukupuoli, perhemuoto, vanhempien syntyperä, koulutusaste, ammattiasema, kulujen riittävyys, suuralue, maakunta, tilastollinen kuntajako, ikäryhmä ja painomuuttuja.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.