FSD3264 Seurakuntien turvapaikkatyö 2016

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Kirkon tutkimuskeskus
  • Siirto, Ulla (Diakonia-ammattikorkeakoulu)
  • Niemi, Hanna (Diakonia-ammattikorkeakoulu)

Asiasanat

avustustoiminta, diakonia, materiaaliapu, pakolaiset, pakolaistyö, seurakunnat, sisälähetys, tukimuodot, turvapaikanhakijat, uskonnolliset tilaisuudet, vapaaehtoistyö, vastaanotto (pakolaiset), vastaanottokeskukset, yhteistyö

Sisällön kuvaus

Kyselyssä käsitellään seurakuntien tekemää työtä turvapaikanhakijoiden parissa syksyn 2015 aikana ja jälkeen. Teemoina olivat maahanmuuttajien parissa tehdyn työn muodot, käytännöt, haasteet sekä yhteistyö muiden toimijoiden kanssa.

Aluksi seurakuntien turvapaikkatyöstä vastaavilta henkilöiltä kysyttiin alueen vastaanottokeskuksista ja eri työ- sekä avustusmuodoista, joita seurakunta tuotti vuonna 2015 ja tuottaa tällä hetkellä turvapaikanhakijoita varten. Kysymykset koskivat muun muassa hätämajoitustoimintaa, maahanmuuttajatyön kestoa seurakunnassa sekä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.

Seuraavat kysymykset koskivat toiminnassa mukana olleita organisaatioita ja vapaaehtoisia sekä niiden yhteistyötä. Vastaajilta tiedusteltiin muun muassa maahanmuuttotyöhön osallistuneiden kirkon työntekijöiden asemaa, toiminnassa mukana olleiden vapaaehtoisten määrää, työtehtäviä ja rekrytointia, turvapaikkatyön rahoitusta ja mielipiteitä sidosryhmien suhtautumisesta turvapaikkatyöhön. Lisäksi kysyttiin auttamistoiminnan onnistumisista ja ongelmista.

Lopuksi vastaajalta kysyttiin turvapaikanhakijoiden osallistumisesta seurakunnan hengellisiin tilaisuuksiin sekä turvapaikkatyön vaikutuksista seurakunnan toimintatapoihin. Vastaajalta tiedusteltiin esimerkiksi, mihin kirkon tilaisuuksiin maahanmuuttajat ovat osallistuneet ja mitä uutta turvapaikkatyö toi seurakunnan toimintaan.

Taustamuuttujina aineistossa ovat mm. vastaajan nimike, seurakunnan koko ja hiippakunta.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.