FSD3276 Vapaaehtoistyö Suomessa 2010

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Kansalaisareena ry
  • Taloustutkimus Oy

Asiasanat

ajankäyttö, asenteet, työn sisältö, vapaaehtoistehtävät, vapaaehtoistyö, vapaaehtoisuus

Sisällön kuvaus

Aineisto käsittelee vapaaehtoistyötä Suomessa. Tutkimuksen on toteuttanut Taloustutkimus Kansalaisareenan toimeksiannosta.

Tutkimuksen alussa kartoitettiin, kuinka monta tuntia vapaaehtoistyötä vastaaja on tehnyt eri toimialoilla neljän edeltävän viikon aikana, liittyen muun muassa liikuntaan ja urheiluun sekä lapsiin ja nuoriin. Seuraavaksi tarkasteltiin, millaisia työtehtäviä vapaaehtoistyö on sisältänyt. Vastausvaihtoehtoina olivat muun muassa auttaminen, ryhmän ohjaaminen, siistimistehtävät ja talkootyöt. Lisäksi tiedusteltiin vastaajien mielipiteitä erilaisia väittämiä kohtaan, jotka käsittelivät näkemyksiä vapaaehtoistyöstä. Kysyttiin muun muassa tuen tarpeesta vapaaehtoistyössä ja kiinnostuksesta kokeilla vapaaehtoistyötä työaikana tai osana opintoja, mikäli tämä olisi mahdollista.

Taustamuuttujia ovat sukupuoli, ikä, ammatti, siviilisääty, talouden tyyppi, kotona olevien alle 18-vuotiaiden lasten iät ja lukumäärä, tuloluokka, ruokakunnan koko, koulutus, asunnon tyyppi, puoluekanta ja tietoa talouden eniten ansaitsevasta henkilöstä sekä erilaiset aluemuuttujat kuten maakunta, asukasmäärä ja tilastollinen kuntaryhmitys.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.