FSD3277 Vapaaehtoistyö Suomessa 2015

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Kansalaisareena ry
  • Taloustutkimus Oy
  • Kirkkohallitus
  • HelsinkiMissio

Asiasanat

ajankäyttö, asenteet, työn sisältö, vapaaehtoistehtävät, vapaaehtoistyö, vapaaehtoisuus

Sisällön kuvaus

Aineisto käsittelee suomalaisten tekemää vapaaehtoistyötä. Tutkimuksen on toteuttanut Taloustutkimus Kansalaisareenan, HelsinkiMission ja Kirkkohallituksen toimeksiannosta.

Tutkimuksen alussa kartoitettiin, kuinka monta tuntia vapaaehtoistyötä vastaaja on tehnyt eri toimialoilla neljän edeltävän viikon aikana liittyen muun muassa liikuntaan ja urheiluun, lapsiin ja nuoriin sekä ikäihmisiin. Lisäksi oltiin kiinnostuneita siitä, millaista vapaaehtoistyö oli kestoltaan, kuinka säännöllistä se oli, missä se tapahtui ja oliko se jonkun järjestön organisoimaa.Tutkimuksessa tarkasteltiin myös, millaisia työtehtäviä vapaaehtoistyö on sisältänyt. Vastausvaihtoehtoina olivat muun muassa auttaminen, luottamustehtävät, ryhmän ohjaaminen, siistimistehtävät ja talkootyöt. Seuraavaksi tiedusteltiin vastaajien mielipiteitä erilaisia väittämiä kohtaan, jotka käsittelivät näkemyksiä vapaaehtoistyöstä. Kysyttiin muun muassa tuen tarpeesta vapaaehtoistyössä ja kiinnostuksesta kokeilla vapaaehtoistyötä työaikana tai osana opintoja, mikäli tämä olisi mahdollista. Lisäksi kysyttiin internetissä olevien vapaaehtoistyön hakukoneiden käytöstä ja syitä siihen, miksi vastaaja ei ollut osallistunut vapaaehtoistyöhön.

Taustamuuttujia ovat sukupuoli, ikä, ammatti, siviilisääty, talouden tyyppi, kotona olevien alle 18-vuotiaiden lasten iät ja lukumäärä, tuloluokka, ruokakunnan koko, koulutus, asunnon tyyppi, puoluekanta, tietoa talouden eniten ansaitsevasta henkilöstä sekä erilaiset aluemuuttujat kuten maakunta, asukasmäärä ja tilastollinen kuntaryhmitys.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.