FSD3280 Kuntavaaliehdokkaat 2017: kotimaankieliset

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

Asiasanat

asenteet, ehdokkaat, kuntavaalit, mielipiteet, motiivit (vaikuttimet), poliittinen käyttäytyminen, politiikka, puolueet, syyt, vaalirahoitus, yhteiskunnallinen asema

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa kartoitettiin vuoden 2017 kuntavaalien kotimaankielisten ehdokkaiden yhteiskunnallista taustaa, motiiveja lähteä ehdolle sekä ehdolle asettumisen kannalta tärkeitä voimavaroja.

Kyselyn alussa selvitettiin vastaajan syitä asettua ehdolle sekä sitä, mikä tai kuka tähän päätökseen on vaikuttanut. Vastaajan poliittisia mielipiteitä ja aatteita kartoitettiin esittämällä erilaisia mielipidekysymyksiä ja selvitettiin, mitkä asiat ovat mahdollisesti vaikuttaneet näiden muodostumiseen. Vastaajilta tiedusteltiin, keitä he ajattelevat edustavansa ja heidän luottamustaan ihmisiin ja eri tahoihin.

Kyselyssä tiedusteltiin myös vastaajan vaalikampanjoinnista, muun muassa kuinka paljon aikaa ja rahaa siihen käyttää. Vastaajilta kysyttiin aiempia ehdokkuuksia eri vaaleissa ja valituksi tulemisen kertoja. Heiltä tiedusteltiin, ovatko he toimineet tietyissä kunnallisissa luottamustehtävissä, järjestöissä tai yhdistyksissä. Lopuksi kartoitettiin, ketkä auttavat vastaajia erilaisissa vaalikampanjointiin liittyvissä asioissa.

Taustamuuttujina aineistossa ovat sukupuoli, ikä, koulutus, siviilisääty, perherakenne, ehdokaskunnassa asuttujen vuosien määrä, aluemuuttuja, ammattiasema, millä sektorilla työskentelee, ammattiliittoon liittyviä muuttujia, tulot, yhteiskuntaluokka ja muutama muuttuja uskonnollisuuteen liittyen.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.