FSD3280 Kuntavaaliehdokkaat 2017: kotimaankieliset

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Miten helpoiksi tai vaikeiksi arvioit seuraavia kuntavaaleihin ja kunnanvaltuutetun tehtävien hoitoon liittyviä asioita omalla kohdallasi?

Oman perhe-elämän ja luottamustehtävien yhteensovittaminen

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Hyvin vaikeaa 1 10
Melko vaikeaa 2 126
Ei vaikeaa eikä helppoa 3 203
Melko helppoa 4 404
Hyvin helppoa 5 261
SYSMISS 17
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1004
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 3.78
keskihajonta 1.003

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.