FSD3280 Kuntavaaliehdokkaat 2017: kotimaankieliset

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Miten helpoiksi tai vaikeiksi arvioit seuraavia kuntavaaleihin ja kunnanvaltuutetun tehtävien hoitoon liittyviä asioita omalla kohdallasi?

Luottamustehtävän hoitoon tarvittavien tietojen omaksuminen

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Hyvin vaikeaa 1 13
Melko vaikeaa 2 139
Ei vaikeaa eikä helppoa 3 199
Melko helppoa 4 439
Hyvin helppoa 5 212
SYSMISS 19
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1002
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 3.70
keskihajonta .995

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.