FSD3280 Kuntavaaliehdokkaat 2017: kotimaankieliset

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Kuinka merkittävinä pidät seuraavia tahoja poliittisten mielipiteidesi muodostumisessa?

Lapsuudenkoti

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Ei lainkaan merkittävänä 1 115
Vain vähän merkittävänä 2 195
Jokseenkin merkittävänä 3 326
Erittäin merkittävänä 4 368
Ei koske minua 5 10
SYSMISS 7
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1014
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 2.96
keskihajonta 1.024

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.