FSD3280 Kuntavaaliehdokkaat 2017: kotimaankieliset

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Kuinka merkittävinä pidät seuraavia tahoja poliittisten mielipiteidesi muodostumisessa?

Koulu tai oppilaitos

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Ei lainkaan merkittävänä 1 273
Vain vähän merkittävänä 2 349
Jokseenkin merkittävänä 3 240
Erittäin merkittävänä 4 111
Ei koske minua 5 31
SYSMISS 17
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1004
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 2.28
keskihajonta 1.074

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.