FSD3280 Kuntavaaliehdokkaat 2017: kotimaankieliset

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Kuinka merkittävinä pidät seuraavia tahoja poliittisten mielipiteidesi muodostumisessa?

Työpaikat

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Ei lainkaan merkittävänä 1 209
Vain vähän merkittävänä 2 266
Jokseenkin merkittävänä 3 274
Erittäin merkittävänä 4 213
Ei koske minua 5 44
SYSMISS 15
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1006
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 2.62
keskihajonta 1.157

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.