FSD3280 Kuntavaaliehdokkaat 2017: kotimaankieliset

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Kuinka merkittävinä pidät seuraavia tahoja poliittisten mielipiteidesi muodostumisessa?

Sukulaiset

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Ei lainkaan merkittävänä 1 228
Vain vähän merkittävänä 2 354
Jokseenkin merkittävänä 3 271
Erittäin merkittävänä 4 133
Ei koske minua 5 17
SYSMISS 18
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1003
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 2.36
keskihajonta 1.026

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.