FSD3280 Kuntavaaliehdokkaat 2017: kotimaankieliset

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Missä määrin seuraavat tahot kannustivat sinua asettumaan ehdokkaaksi näissä vaaleissa?

Ystävät, tuttavat

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Ei lainkaan 1 182
Melko vähän 2 140
Jonkin verran 3 251
Melko paljon 4 274
Hyvin paljon 5 130
SYSMISS 44
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 977
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 3.03
keskihajonta 1.305

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.