FSD3280 Kuntavaaliehdokkaat 2017: kotimaankieliset

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Missä määrin seuraavat tahot kannustivat sinua asettumaan ehdokkaaksi näissä vaaleissa?

Muut järjestöt

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Ei lainkaan 1 748
Melko vähän 2 90
Jonkin verran 3 51
Melko paljon 4 38
Hyvin paljon 5 11
SYSMISS 83
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 938
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 1.37
keskihajonta .853

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.