FSD3280 Kuntavaaliehdokkaat 2017: kotimaankieliset

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Missä määrin seuraavat tahot kannustivat sinua asettumaan ehdokkaaksi näissä vaaleissa?

Oma työnantaja

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Ei lainkaan 1 823
Melko vähän 2 36
Jonkin verran 3 39
Melko paljon 4 12
Hyvin paljon 5 12
SYSMISS 99
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 922
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 1.21
keskihajonta .699

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.