FSD3280 Kuntavaaliehdokkaat 2017: kotimaankieliset

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Missä määrin seuraavat tahot kannustivat sinua asettumaan ehdokkaaksi näissä vaaleissa?

Ammattijärjestö

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Ei lainkaan 1 719
Melko vähän 2 83
Jonkin verran 3 65
Melko paljon 4 47
Hyvin paljon 5 24
SYSMISS 83
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 938
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 1.48
keskihajonta .998

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.