FSD3280 Kuntavaaliehdokkaat 2017: kotimaankieliset

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Missä määrin seuraavat tahot kannustivat sinua asettumaan ehdokkaaksi näissä vaaleissa?

Elinkeinoelämän järjestöt tai yrittäjäjärjestöt

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Ei lainkaan 1 773
Melko vähän 2 67
Jonkin verran 3 44
Melko paljon 4 32
Hyvin paljon 5 15
SYSMISS 90
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 931
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 1.33
keskihajonta .847

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.