FSD3280 Kuntavaaliehdokkaat 2017: kotimaankieliset

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Missä määrin seuraavat tahot kannustivat sinua asettumaan ehdokkaaksi näissä vaaleissa?

Puolueen kunnallistason johto

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Ei lainkaan 1 214
Melko vähän 2 66
Jonkin verran 3 181
Melko paljon 4 253
Hyvin paljon 5 267
SYSMISS 40
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 981
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 3.30
keskihajonta 1.483

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.